Đại diện Tập đoàn DAMEN đến thăm công ty của chúng tôi

June 29, 2021

tin tức mới nhất của công ty về Đại diện Tập đoàn DAMEN đến thăm công ty của chúng tôi

Hôm nay 29thứ tựTháng 6 năm 2021, một nhóm sáu người từ DAMEN Enterprise đã đến thăm công ty của chúng tôi.Zhongyuan General Manager & QC Manger đã có một cuộc họp với họ.Chúng tôi đã giới thiệu về tình hình hoạt động sản xuất của công ty và tầm nhìn phát triển của doanh nghiệp.Đoàn đã đánh giá cao quy mô phát triển và tiến độ sản xuất của công ty chúng tôi, bày tỏ sự công nhận đầy đủ về vị thế của công ty chúng tôi trong ngành và bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục quan hệ tốt đẹp và phát triển.Kiểm soát chất lượng và dây chuyền sản xuất của chúng tôi đã mang lại cho khách ấn tượng rất tốt.