Giao thành công 322 bộ Nắp cống cho một con tàu tại Nhà máy đóng tàu COSCO

August 29, 2021

tin tức mới nhất của công ty về Giao thành công 322 bộ Nắp cống cho một con tàu tại Nhà máy đóng tàu COSCO

Hôm nay, chúng tôi đã giao thành công 322 bộ Nắp cống cho một con tàu tại COSCO Shipyard. Chúng tôi đã giành được hợp đồng cách đây 2 tháng vì lịch sử chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh. Chúng tôi đã có thời gian dài hợp tác với nhà máy đóng tàu COSCO. Chủ tàu cũng đã đến thăm nhà máy của chúng tôi để kiểm tra lần cuối lần này, công việc năng suất và chất lượng tiêu chuẩn cao của chúng tôi đã tạo cho anh ấy ấn tượng tốt.