Giao hàng thành công hai tàu thiết bị ETA & SPM

September 8, 2021

tin tức mới nhất của công ty về Giao hàng thành công hai tàu thiết bị ETA & SPM

Hôm nay chúng tôi đã chuyển giao thành công 2 bộ tàu đầy đủ Hệ thống lai dắt khẩn cấp và thiết bị neo đơn điểm cho hai tàu tại Nhà máy đóng tàu Đại Liên.Họ được phê duyệt lớp DNV.Chúng tôi đã trúng thầu tổng cộng 10 chiếc tàu, 2 chiếc này là 2 chiếc đầu tiên trong 10 chiếc tàu chị em.Chúng tôi không chỉ cung cấp thiết bị chất lượng tốt mà còn hỗ trợ đầy đủ cho chủ tàu các phụ tùng thay thế để họ hài lòng về dịch vụ sau bán hàng.Đó là một trong những lý do mà cả chủ tàu và xưởng đóng tàu chọn làm đối tác hợp tác lâu dài.

 

Số thân tàu Sự miêu tả Loại và Mô hình Số lượng

97 # & 98 #
Điểm mạnh YT2000-A-03 1 × 2
Trống Tời lưu trữ YT2000-A-04 1 × 2
Hộp lưu trữ YT2000-A-05 1 × 2
Dây xích YT3500-F-01 2 × 2
Chock YT3500-F-02 2 × 2
Trụ cột điểm mạnh 241HT202.02,00 1 × 2
Tấm chặn 241HT202.04,00 1 × 2